iyiniw
isihtwâwin
nanâtôskânewin
mâwacihcikewin

iyiniw
isihtwâwin
nanâtôskânewin
mâwacihcikewin

Royal Saskatchewan Museum ekwa T.rex Discovery Centre ehayâki anita asotamâtowin 4 askiy, aniskac wâhkohtowin ekwa kayâs ohci askiy ohci nehiyawak, nahkawîniwak, pwâtak, asinîwipwâtak, pwâtak ekwa otaskîwâw Metis Nation.  kinistaweyihtenaw askiya anita kâwe kwayask wihcetowin aniki otaskîwâw kâhayâyahk.